Regulamin

§ 1. Definicje

1. Serwis - regionalny serwis ogłoszeniowy miasta Rzeszowa i okolic, dostępny pod adresem: https://recity.pl.

2. Administrator - właściciel Serwisu.

3. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy Serwisu recity.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

3. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji handlowych, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń oraz komunikowania się między sobą.

4. Serwis skierowany jest zarówno do osób, które chcą łatwo i bezpiecznie sprzedawać (i kupować) wartościowe rzeczy, jak i do firm chcących promować swoje usługi i produkty w sieci.

5. Serwis nie pośredniczy w samym procesie handlowym (sprzedaży, kupna, czy wymiany), a jego użytkownicy między sobą ustalają szczegóły dotyczące transakcji.

6. Serwis zapewnia wygodną i bezpieczną komunikację z innymi Użytkownikami oraz gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby w Serwisie pojawiały się wyłącznie ciekawe i wartościowe ogłoszenia.

7. Aby mieć możliwość pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny.

8. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w Serwisie.

9. Serwis nie udostępnia danych o użytkownikach innym podmiotom. Użytkownik sam decyduje, jakie informacje na jego temat mogą być publicznie udostępniane (profil użytkownika, ogłoszenie itp.).

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz edycji swoich danych osobowych.

11. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie w całości wszelkich ewentualnych zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika Serwisu.

§ 3. Zasady korzystania

1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta zgodnie z niniejszym regulaminem, prawem polskim, dobrymi obyczajami i normami społecznymi.

2. Publikując treści i zdjęcia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że posiada do nich pełne prawa.

3. Publikowane przez Użytkownika treści i zdjęcia nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych kont.

6. Wszelkie pytania, uwagi dotyczące Serwisu Użytkownicy mogą kierować na adres: recity@recity.pl

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Serwis recity.pl jest Serwisem moderowanym.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich materiałów opublikowanych przez Użytkownika bez podawania przyczyn oraz informowania Użytkownika.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika bez podawania przyczyn oraz informowania Użytkownika.

4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
- treści (oraz zdjęcia) opublikowane przez Użytkowników w Serwisie,
- skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
- skutki korzystania z treści dostępnych w Serwisie,
- zawartość treści dostępnych w Serwisie,
- utratę treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
- szkody wynikające z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Serwisu przez osoby trzecie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
- wyłączania Serwisu bez powiadomienia,
- wprowadzania zmian i korekt do treści publikowanych przez Użytkowników,
- usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości Serwisu,
- zaprzestania działalności Serwisu.

Korzystając ze strony recity.pl wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności.